Ikonhus

Byggprocessen

Att bygga sitt drömhus är helt fantastiskt. Men det är en hel del att hålla reda på. När ska bygglovet in? Vad är en nybyggnadskarta? Vilka lagar och regler gäller? Vad är det för skillnad på delad entreprenad och generalentreprenad?

 

Vi på IKONHUS arbetar för att du som husbyggare ska kunna ha vilopuls genom hela processen. Här finner du allt du behöver veta om byggprocessen – från tom tomt till nyckelfärdigt hus i kronologisk ordning. Vi ser det som en checklista i kapitelform för de olika processerna. Allt för att du ska kunna känna dig uppdaterad, ha koll på allt och få en helhetssyn över ditt husbygge.


Husköp och bygglov

IKONHUS hemsida – Titta på vår hemsida för att se vilket av våra hus som passar dig och din tomt bäst. Laborera med våra husmodeller för att se hur de kan ändras och för att se inom vilka ramar priserna hamnar.

Välj ditt hus – När du väljer ditt hus måste vissa förutsättningar tas i beaktande så som tomtens utformning och planbestämmelser. Vid frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på IKONHUS för konsultation.

Tomtbesök – om du vill kan vi besöka tomten med dig för att se om den hustyp du valt passar.

Bygg ditt hus på hemsidan – När du valt husmodell kan du välja planlösning och inredningspaket i vårt interaktiva byggverktyg. Här kan du se hur ditt IKONHUS kan komma att se ut och vad priset blir.

Möte med IKONHUS – När du är klar med ditt val av hus och planlösning i vårt byggverktyg (tillval och materialpaket väljs senare) är det dags att träffa oss på IKONHUS för genomgång av allt från bygglovsansökan till kontrakt.

Budget och bank – När du bestämt vilket IKONHUS du vill bygga är det dags att besöka din bank för gå igenom produktionskostnadskalkylen du får av oss. Därefter kan du få ett byggnadskreditiv beviljat och sätta igång.

Köpeavtal – Vi upprättar ett köpeavtal mellan er och IKONHUS gällande byggsatsen. Förutom köpeavtalet får du en betalningsplan samt en komplett checklista. Alla leveranser sker från XL-BYGG Bygg-Ole. Åtta timmars konsultation med oss på IKONHUS om bygglov och entreprenadupphandlingar ingår i köpet.

Bygglovsansökan – Till bygglovsansökan behövs det en nybyggnadskarta, den beställer du via din kommuns hemsida. IKONHUS ritar sedan in hus och sidobyggnader som garage, carport och förråd. IKONHUS upprättar bygglovsritningar med planer, sektioner och fasadritningar. Vi tar hänsyn till alla krav gällande till exempel handikapanpassning och energiförbrukning. I ansökan måste du som husbyggare utse en kontrollansvarig med godkänd behörighet. En lista med godkända kontrollansvariga personer finns oftast på kommunens hemsida. Kontrollansvarig ska hjälpa dig som kund med att upprätta en kontrollplan och att följa upp den. Alla färdiga bygglovshandlingar skickas till dig för underskrift. Därefter skickar du in bygglovsansökan till din kommun.

Konsultation – I samband med köp av ett IKONHUS ingår totalt 8 timmars konsultation. Då hjälper vi dig med bygglovsansökan, att utse kontrollansvarig och allt annat du behöver för att komma igång. Önskemål om hjälp utöver det som ingår från arkitekt/entreprenadansvarig kan erbjudas på förfrågan mot offert.

Tillval – I alla IKONHUS ingår ett standardpaket av hög kvalitet avseende kök, badrumsinredning samt garderobsinredning. Det går naturligtvis att ändra på för att passa just dig och ditt hus. Alla ändringar görs tillsammans med en konsult på XL-BYGG Bygg-Ole och möjligheterna är stora. I alla ändringar ni gör får ni tillgodoräkna er motsvarande inköpspris. Endast en mindre administrationsavgift utgår för att göra ändringar i ritningar och beställning. Detta är ovanligt och är en mycket stor fördel för dig som kund då du kan tillgodoräkna dig summan från standardpaketen.

Checklista – Alla önskemål om tillval prissätts och kommuniceras från oss på IKONHUS.

Bygglov beviljat – Ni som kund bevakar och följer upp att bygglovet beviljats. När bygglovet är klart kan byggprocessen börja.

  1. Entreprenad och startbesked

Leverans – Något som är unikt för IKONHUS är att vi inte har långa leveranstider. Alla delar av byggsatsen kan levereras omgående förutom fönster som vanligtvis har en leveranstid på 6-8 veckor.

Upphandling av entreprenad – Kontrakt med entreprenörer måste upphandlas och tecknas. Det görs av dig men självklart kan vi på IKONHUS erbjuda hjälp. Vi har estimerat tidsåtgången per husmodell för att underlätta upphandlingen både för dig som kund och för entreprenören. Vi har färdiga kontraktsmallar och kan också hjälpa dig med att teckna byggfelsförsäkring.

Leveransplan – När kontrakt med entreprenören har tecknats upprättar vi en leveransplan tillsammans med dig, XL-BYGG Bygg-Ole och entreprenören.

Tekniskt samråd – Kommunen kallar entreprenören, kontrollansvarig och dig till ett tekniskt samråd, vilket är ett obligatoriskt möte före byggstart. Syftet med mötet är att klargöra hur bygget ska genomföras. Till mötet ska bland annat bygglovet, arbetsmiljöplan, kontrollplan, energiberäkning, VVS-ritning, konstruktionsritning, ventilationsritning, byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd finnas på plats. På mötet bestäms när kommunen vill göra sina arbetsplatsbesök under byggprocessen. Innan man påbörjar bygget måste kommunen ge startbesked, och det tekniska samrådet lägger grunden för det beslutet. Verkar det krångligt? Lugn, vi på IKONHUS hjälper dig med allt tekniskt material som behövs för samrådet.

Utsättning av huset – När startbesked kommit från kommunen börjar bygget och första steget är utsättningen av huset. Det görs av byggentreprenören eller av en särskild konsult för utsättning.

  1. Ditt hus byggs

Markarbete och grund – Beroende på hur tomten ser ut kan du som husbyggare behöva upphandla kontrakt för sprängning eller eventuellt pålning. I vissa fall kan en geoteknisk undersökning behövas. Så fort markarbetet är färdigt och grundritningar har erhållits kan arbetet med grunden påbörjas. Vi på IKONHUS vägleder dig även i de frågor som rör mark och grundläggning.

Husleverans – När grunden är färdig börjar leveransen av ditt hus. I samråd med dig och byggentreprenören levereras delarna till ditt hus i etapper. Det är ditt ansvar som kund att se till att följa leveransplanen och att meddela IKONHUS och XL BYGG Bygg-Ole om leveransplanen behöver justeras.

Byggnation – Beroende på husmodell och storlek varierar byggtiden. Vi har självklart provbyggt alla våra hus och vet därför hur lång tid varje modell tar att bygga. Byggtiden räknat i timmar upphandlas med entreprenören i samband med att entreprenadkontrakt upprättas. En mycket värdefull del av vår åtagande är att ge telefonsupport till entreprenören som bygger ditt hus. Även om det är en erfaren entreprenör uppstår frågor som vi kan besvara och på så sätt behöver ingen tid gå till spillo på bygget.

Byggmöten – Vi rekommenderar att du som kund har kontinuerliga byggmöten med entreprenören där de olika momenten och tidplanen gås igenom.

Betalning – En första delbetalning av husleveransen görs i samband med kontraktsskrivningen. Därefter görs betalningarna enligt betalningsplanen i kontraktet, och detta sker i samband med leverans steg-för-steg. Vi rekommenderar att en liknande betalningsplan upprättas med entreprenören. Vi kan hjälpa till med mallar.

 

Slutbesiktning – Beställning av slutbesiktning görs av kunden minst 1 månad innan önskad besiktning. Besiktningen görs av besiktningsmannen tillsammans med dig och entreprenören. Besiktningsmannen avgör om entreprenören har följt det upprättade kontraktet och levererat det som kunden har beställt. Besiktningsmannen avgör även om entreprenaden är att betrakta som färdigställd och godkänd. Slutbesiktningsprotokollet skickas till dig och alla berörda.

Slutsamråd och slutbesked – I samband med slutbesiktningen meddelar du (eller din kontrollansvarige) till byggnadsnämnden att ditt husbygge börjar bli klart. Inom cirka tre veckor från slutbesiktningen kallar en bygghandläggare på kommunen till ett slutsamråd där kontrollansvarig, du och kommunen går igenom kontrollplanen och att alla andra villkor som står i ditt startbesked har följts. Vid detta möte avhandlas även förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked.

Inflyttning – När ditt IKONHUS är besiktat, entreprenaden har fått godkänt samt att slutbesked har inkommit är det dags att flytta in i ditt nya hus!